Matenda a Corona Virus ndiwopeweka. Tsatani malangizo akapewedwe ka matendewa.

Leave a Reply

11 + 15 =