Matenda a Corona Virus ndiwopeweka. Tsatani malangizo akapewedwe ka matendewa.

Leave a Reply

12 + seven =