Tiyeni tisaveke ana osaposa

zaka zisanu ndi chimodzi (6) ma mask.

Leave a Reply

12 + 13 =