Atsogoleri, tiyeni tisagwiritse ntchito udindo ngati chida chochitira nkhanza amayi ndi asungwana.
#SDG5 #16DaysofActivism #endGBV

0Shares

Leave a Comment